دانلود

نرم افزار جدید دستگاه گیرنده دیجیتال را از قسمت دانلود دریافت نمایید

   نرم افزار  تیر ماه سال 1392 دستگاه HD 2209 را از اینجا دریافت نمایید

   نرم افزار  بهمن ماه سال 1392 دستگاه HD 2209/S را از اینجا دریافت نمایید

________________________________________________________________________________________________________________________________________

     فایل آموزش به روز رسانی نرم افزار گیرنده های دیجیتال تلویزیون Simview مدل HD 7812  را از اینجا در یافت نمایید

   نرم افزار  ارديبهشت ماه سال 1392 دستگاه HD 7812 را از اینجا دریافت نمایید

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

   نرم افزار  دستگاه HD 7802 را از اینجا دریافت نمایید

   نرم افزار  دستگاه HD 7800 را از اینجا دریافت نمایید

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

   

 

طراحی وب سایت توسط فراکارانت

تمامی حقوق این وب سایت برای شرکت سیمآوا محفوظ است.